Make your own free website on Tripod.com

Rukun Negara

back

 

MENU UTAMA
index.htm

 

 

 

Bahawasanya,
Negara Kita Malaysia,

 • Mendukung cita - cita hendak mencapai perpaduan yang erat
  di kalangan seluruh masyarakatnya.

 • memelihara satu cara hidup demokratik

 • mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
  akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama

 • menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
  kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak

 • membina satu masyarakat progresif  yang menggunakan sains
  dan teknologi

 

MAKA KAMI,

RAKYAT MALAYSIA , BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN SELURUH
TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK MENCAPAI CITA-CITA
TERSEBUT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:

 • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

 • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

 • KELUHURAN PERLEMBAGAAN

 • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

 • KESOPANAN DAN KESUSILAAN